Kies een optie

Hoe heb je over ons gehoord?

Het inschrijfgeld voor het BKKC 2024 bedraagt € 32,50 per persoon, dit is incl. 2 consumptiemunten.

Inschrijven betekent betalen, ook als u uiteindelijk niet aanwezig bent. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur per e-mail.

Uw betaling dient uiterlijk op 25 maart 2024 te zijn bijgeschreven op Rabobank rekeningnummer NL28RABO 32.24.97.779 t.n.v. Guilde Des Maitres Fromagers aux Pays-Bas onder vermelding van uw naam en het factuurnummer.